Pengurus & Staf Lembaga Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin

Visi kami

Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang Islami, bermutu, berdaya saing tinggi serta berakar di masyarakat